โครงการปรับปรุงด้านเทคนิคของหอทำความเย็นหมุนเวียนน้ำทะเลสำหรับโรงไฟฟ้า

โครงการปรับปรุงทางเทคนิคของหอทำความเย็นแบบหมุนเวียนน้ำทะเล 6 แห่งสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 5,000 ลบ.ม./ชม. ชื่อ ลาติน ได้รับการส่งมอบอย่างปลอดภัย ราบรื่น และเป็นไปตามกำหนดเวลาภายในหนึ่งเดือนครึ่ง ชาวลาตินปฏิบัติตามความไว้วางใจและความมุ่งมั่นทุกประการ


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.