คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • บ้าน
 • >
 • προϊόν
 • >
 • หอหล่อเย็น
 • >
 • คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • ซื้อคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมราคา,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบรนด์,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผู้ผลิต,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสภาวะตลาด,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริษัท
 • ซื้อคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมราคา,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบรนด์,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผู้ผลิต,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสภาวะตลาด,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริษัท
 • ซื้อคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมราคา,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบรนด์,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผู้ผลิต,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสภาวะตลาด,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริษัท
 • ซื้อคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมราคา,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบรนด์,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผู้ผลิต,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสภาวะตลาด,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริษัท
 • ซื้อคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมราคา,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบรนด์,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผู้ผลิต,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสภาวะตลาด,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริษัท
 • ซื้อคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมราคา,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบรนด์,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผู้ผลิต,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสภาวะตลาด,คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริษัท
 • video

คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ยี่ห้อ LATINO

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จีน

เวลาการส่งมอบ 3 เดือน

ความสามารถในการจัดหา 100 ชุดต่อหนึ่งเดือน

Industrial Cooling Tower ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าปิโตรเลียมวิศวกรรมเคมีปุ๋ยเคมีการหลอมเหลว ฯลฯ ความจุน้ำหล่อเย็นอยู่ในช่วง 800 m3 / h - 4000 m3 / h ตามคำขอของลูกค้าเรายังจัดหาประเภทอุณหภูมิสูงประเภทสิ่งปฏิกูลและออกแบบให้มีรูปร่างแตกต่างกันเพื่อให้เข้ากับสถานที่ตั้งของลูกค้า

ดาวน์โหลด

คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม

หอระบายความร้อน

คูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งคูลลิ่งเคาน์เตอร์ไหลข้ามไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม


หอระบายความร้อนแบบเคาน์เตอร์ไหลแบบใหม่มีให้เลือกใช้สำหรับเซลล์เดียวตั้งแต่ 40 ตันถึง 1,000 ตันชุดระบายความร้อนแบบแยกส่วนต่างๆได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน หอระบายความร้อนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการทำความร้อนการระบายอากาศเครื่องปรับอากาศและการประมวลผลขนาดเบาถึงปานกลาง

ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน

รูปแบบการไหลของเคาน์เตอร์แบบใหม่โดยใช้ฟิล์มพีวีซีคุณภาพเยี่ยมเป็นวัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อนทนต่อการกัดกร่อนไม่มีการเสียรูปฟิล์มออกแบบโค้งและแนวทแยงช่วยยืดเวลาการแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำอุณหภูมิสูงและอากาศภายในหอทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้อากาศไหลได้อย่างราบรื่นและความต้านทานต่ำลงในขณะเดียวกัน ทำให้อัตราส่วนการลอยของน้ำต่ำที่สุดนอกจากนี้พัดลมตามแนวแกนและส่วนโค้งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษพร้อมวอเตอร์สโตมาที่กระจายอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนของหอทำความเย็นและลดการใช้พลังงานและเสียงรบกวนทั้งหมดของหอทำความเย็น

การออกแบบที่ยอดเยี่ยมและอายุการใช้งานยาวนาน

เปลือกของหอทำความเย็นใช้ใยแก้วที่มีคุณภาพและความเหนียวสูงรูปทรงสวยงามต้านทานต่อปัจจัยทางธรรมชาติและการสึกกร่อนของวัสดุทางเคมีดูใหม่เอี่ยมแม้ใช้งานเป็นเวลานาน ชั้นวางเหล็กทั้งหมดได้รับการแปรรูปด้วยสังกะสีชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและเป็นไปตามมาตรฐาน BSEN ISO1461: 1999 ของอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่จะลดการเกิดออกซิเดชันและยืดอายุการใช้งาน

 ติดตั้งง่ายเหมาะสมและใช้งานได้จริง

อาคารระบายความร้อนแบบ Counter Flow Square สามารถขนานกันสำหรับหลายหน่วยการผสมผสานที่ยืดหยุ่นใช้กันอย่างแพร่หลาย โครงสร้างตัวถังเป็นระเบียบได้มาตรฐานกะทัดรัดและแข็งแรงซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง การออกแบบและการผลิตล้วนขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงดังนั้นจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยคุณภาพที่สูง

คำแนะนำส่วนประกอบ

เติม

PVC infill รูปตัว S ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเป็นแผ่นสูญญากาศที่มีความหนา 0.3 หรือฟิล์มพีวีซีหนาขึ้นพร้อมสารเคมีที่ดีเยี่ยมและความต้านทานการบิดเบือนสูงค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงความต้านทานลมขนาดเล็กประสิทธิภาพการระบายอากาศสูง เรามีวัสดุที่แตกต่างกันเช่น PVC, UPVC และ PP เพื่อให้เหมาะกับอุณหภูมิของน้ำที่แตกต่างกัน
 
Drift Eliminator

หอระบายความร้อนใช้เครื่องกำจัดเศษวัสดุพีวีซีที่ติดตั้งง่ายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็นออกจากหอทำความเย็น 
 
บานเกล็ดช่องอากาศ

บานเกล็ดช่องอากาศใช้ของชิ้นส่วน FRP ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนานของหอทำความเย็นทั้งหมด สำหรับหอระบายความร้อนน้ำเสียเราจะใช้บานเกล็ดช่องอากาศประเภทต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หัวฉีดกระจาย

หัวฉีดกระจายใช้วัสดุ ABS / PP คุณภาพสูงติดตั้งง่ายบนท่อน้ำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำกระเซ็นอย่างสม่ำเสมอบนช่องเติม

โครงสร้างเหล็ก 

โครงเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มเพื่อให้หอทำความเย็นมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและอายุการใช้งานยาวนานป้องกันการกัดกร่อนได้ดีรับประกันการใช้งานมากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์สแตนเลสสำหรับตัวเลือกหากต้องการเงื่อนไขพิเศษ  

โซลูชันน้ำทะเล 

LATINO คูลลิ่งทาวเวอร์ยังมีโซลูชันพิเศษสำหรับการใช้น้ำทะเลซึ่งเป็นชุดสำหรับโครงการอุตสาหกรรมริมทะเลโดยใช้น้ำทะเลเป็นสื่อทำความเย็น โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม  คูลลิ่งทาวเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

หอระบายความร้อน


 ยี่ห้อ
โครงการหอระบายความร้อน 10 ปีกลับมาแล้วจากลาติน
อุปกรณ์การผลิต
อุปกรณ์การผลิต
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right